Odstoupení od smlouvy

Kategorie
 
 
 
 
 

Odstoupení od smlouvy

Ve smyslu §  7 odst. (1) Zákona č. 102/2014 Z.z. SR o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku je zákazník oprávněn zakoupené zboží vrátit do 14 dnů od doručení zboží. Tato zákonná povinnost prodávajícího je upravená v Obchodních podmínkách e-shopu DENIMEX v části:

9. Odstoupení od vybavené objednávky:

9.1. Ve smyslu Zákona č.102/2014 Z.z. SR o ochraně spotřebitele má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a vrátit zboží prodávajícímu ve lhůtě do 14 dnů od přijetí zboží bez udání důvodu. V případě odstoupení od kupní smlouvy je třeba:

a. písemně nebo telefonicky informovat prodávajícího o této skutečnosti
b. vyplnit tiskopis "Odstoupení od smlouvy" 
c. odeslat zboží na vlastní náklady v původním nepoškozeném obalu (případně jemu podobném) na adresu prodávajícího jako doporučenou a pojištěnou zásilku, nikoliv však na dobírku (tato nebude převzata)
d. zboží musí být odesláno kompletně včetně dokumentace (vyplněný tiskopis "Odstoupení od kupní smlouvy", kopie faktury)

9.2. Nejpozději do 14 dnů od přijetí vráceného zboží vrátí prodávající kupujícímu uhrazenou částku za zboží v plné výši na účet kupujícího. V případě, že náklady přepravního snášel prodávající (bod 8.1.d OP), budou tyto odečteny od vrácené částky.

Příloha: Protokol Odstoupení od smlouvy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze